Data Suomen postinumeroalueista sisältäen rajojen koordinaatit

Data Suomen kaikista postinumeroalueista ilmaiseksi sisältäen aluerajat standardimuotoisina koordinaatteina. Sisältää lisäksi alkuperäiset muuttujat Tilastokeskuksen avoimesta postinumerodatasta.

Suomen postinumeroalueiden visualisointi kartalla Pythonissa

Suomen postinumerodatan lukeminen ja visualisointi kartalla Pythonissa. Pythonissa on useita paketteja paikkatietodatan käsittelyyn, esimerkiksi geopandas.

Suomen postinumeroalueiden visualisointi kartalla Google Looker Studiossa

Esitä Suomen postinumeroalueet kartalla Google Looker Studiossa. Ohjeet vaativat Google Cloud-projektin ja BigQuery-tietokannan käyttöä.

Suomen postinumeroalueiden visualisointi kartalla Power BI Desktopissa

Näillä ohjeilla saat visualisoitua Suomen postinumeroalueet kartalle Power BI Desktopissa. Postinumerodata on saatavilla ilmaiseksi.

Excel Power Map - Paikkadatan visualisointi aikasarjana

Excel Power Map-ominaisuus on tarkoitettu paikkatietojen visualisointiin. Katso turvapaikanhakijadatasta tehty demo-video.

Maanjäristysdatan visualisointi ja klusterointi

Visualisointi toteutettiin analysoimalla R-studion sisäänrakennettua quakes tietoaineistoa, joka sisälsi 1000 kirjausta Fijin maanjäristyksistä vuodesta 1964 määrittämättömään vuoteen asti.