Tiivistelmä äänikirjasta Why you are who you are - Investigations into human personality. Äänikirjaa ei ole saatavilla suomeksi, mutta Otsikon voisi suomentaa näin: Mikä tekee sinusta sen joka olet - Tutkimusmatka ihmisen persoonallisuuteen.

Kirja kuuluu Amazonin opetusaiheiseen The Great Courses-valikoimaan. Yksi äänikirja on ikään kuin oma luentosarjansa.

Mistä Why you are who you are-kirjassa on kyse?

Kirja rakentuu viiden pääpersoonallisuuspiirteen ympärille. Englanniksi käytetään termiä Big five. Nuo viisi suurta persoonallisuuden piirrettä ovat:

 1. Neuroottisuus (Neuroticism)
 2. Ekstroversio (Extroversion)
 3. Avoimuus uusille kokemuksille (Openness)
 4. Sovinnollisuus (Agreeableness)
 5. Tunnollisuus (Conscientiousness)

Pelkästään sanan persoonallisuus määritelmän kuuleminen ja pilkkominen osiin oli mielenkiintoista. Sanan kuulee usein, mutta merkitystä ei tule mietittyä sen enempää.

Tiivistelmä Why you are who you are-kirjasta

Äänikirjan ensimmäiset oppitunnit keskittyvät esittelemään persoonallisuuden pääpiirteiden määritelmiä. Myöhemmin sukelletaan hyvin syvälle ja monipuolisesti motivaatioon, arvoihin ja tunteiden käsittelyyn. Viiden suuren persoonallisuuspiirteen keskinäisiä yhdistelmiä ja vuorovaikutusta käsitellään laajasti.

Tämän jälkeen hypätään uskomuksiin: Miksi ajattelemme maailmasta, muista ihmisistä ja itsestämme tietyllä tavalla. Mielenkiintoista oli myös kuulla perintötekijöiden, kulttuurin ja evoluution yhteydestä persoonallisuuteen.

Loppupuolella äänikirjaa siirrytään erilaisiin persoonallisuuden häiriöihin. Ja siihen, mikä mielemme ylipäänsä pitää kasassa, ja mistä tasapainoinen mieli muodostuu.

Oppituntien sisältö - Pääteemana persoonallisuus

Mikä tekee sinusta sen joka olet-kirja sisältää 24 noin puolen tunnin mittaista oppituntia:

 1. Mitä on persoonallisuus
 2. Avainpiirteet: Ekstroverttius ja neuroottisuus
 3. Oletko hyväksyvä, pitkäjänteinen ja avoin
 4. Perusmotiivit muodostavat käyttäytymisen
 5. Henkilökohtainen motivaatio
 6. Positiiviset ja negatiiviset tunteet
 7. Poikkeamia tunnekokemuksissa
 8. Arvot ja moraalinen luonne
 9. Ajattelua muokkaavat tekijät
 10. Uskomukset maailmasta ja muista ihimisistä
 11. Uskomukset itsestäsi
 12. Persoonallisuus ja sosiaaliset suhteet
 13. Johdonmukaisuus ja persoonallisuuden vakaus
 14. Evoluutio ja ihmisluonne
 15. Persoonallisuus ja aivot
 16. Geenien vaikutus persoonallisuuteen
 17. Opettele tuntemaan itsesi
 18. Kuinka kulttuuri vaikuttaa persoonallisuuteen
 19. Ei-tietoiset persoonallisuuden osa-alueet
 20. Persoonallisuus ja itsekuri
 21. Kun persoonallisuudesta tulee myrkyllistä
 22. Välttely, vainoharhaisuus ja häiriöt
 23. Itsenä olemisen arvoitus
 24. Sopivasti säädetty persoonallisuus