Jos sijoituksia on kiinni suurikuluisessa sijoitusrahastossa, mikä on paras strategia siirtää varat edullisempaan kohteeseen rahastokulut ja verotus huomioiden? Tuohon kysymykseen pyritään löytämään vastaus tässä blogikirjoituksessa.

Omassa tapauksessani 5 000 euron siirtäminen vanhasta rahastosta parhaalla strategialla tuottaa 10 vuodessa arviolta 1 300 euron hyödyn. Ainakin teoriassa. Vaikka laskelmassa käytetyt tuotto-odotukset ovat realistisia, kirjoittaja ei ole vastuussa tekemistäsi sijoituksista.

Täältä löydät ohjeeni ensimmäisten sijoitusten tekemiseen.

Vertailussa vastaavat rahastot isoilla ja pienillä kuluilla

Ensimmäiset rahastosijoitukseni on tehty vuosia sitten päivittäisiin raha-asioihin käyttämäni pankin kautta. Perehdyttyni rahastoihini parin viime vuoden aikana hoksasin hallinointikulujen olevan pankkini kautta ostetussa kehittyvien markkinoiden rahastossa 1,71 %, joka on suhteellisen paljon.

Esimerkiksi Nordnetilla vastaava sijoitustuote löytyy 0,18 % kuluilla . Luonnollisesti mieleen tuli siirtää varat pankin kalliskuluisista sijoitustuotteista Nordnetin vastaaviin, ja näin olen alkanut tekemäänkin. Nordnetin kuukausisäästäminen sopii rahastojen siirtämisen sikäli mainiosti, että ostotapahtumasta ei peritä palkkiota. Varmasti myös pankiltani löytyisi nykyistä edullisempia vaihtoehtoja.

Täältä voit vertailla Nordnetin kaikkien rahastojen ja pörssilistattujen rahastojen (ETF) kuluja.

Oli kyse sitten sattumasta tai hyvästä salkunhoidosta, viimeisen viiden vuoden tuotto on ollut vertailemieni kehittyvien markkinoiden rahastoille suunnilleen sama sekä pankissani että Nordnetissa. Tämä siitä huolimatta, että pankki perii huomattavasti suurempaa hallinnointipalkkiota.

Lähtökohtaisesti kahdesta vastaviin kohteisiin sijoittavasta rahastosta on järkevää valita se, jossa kulut ovat pienemmät. Oletan laskelmissani molempien rahastojen arvon kasvavan 5 % vuodessa ennen hallinnointipalkkiota. Tällöin nykyisen kalliin rahaston vuosituotto kulujen jälkeen olisi:

5 % - 1,71 % = 3,29 % 

Ja edullisemman rahaston vuosituotto, johon varoja ollaan siirtämässä:

5 % - 0,18 % = 4,82 %.

Lähtötilanteessa kaikki rahat on sijoitettuna kallimpaan rahastoon. Vanhojen rahasto-osuuksien myyminen ja rahojen sijoittaminen edullisempaan vaihtoehtoon kuulostaa helpolta ratkaisulta, mutta verotus tuo kokonaisuuteen oman mausteensa.

Voit kokeilla hallinnointipalkkion vaikutusta esimerkiksi tällä laskurilla.

Vaihtoehdot rahastosijoitusten siirtämiseksi edullisempaan kohteeseen

Vertasin kolmea eri strategiaa varojen siirtämiseksi edullisempaan sijoituskohteeseen. Siirtämisellä tarkoitan vanhojen rahasto-osuuksien myynnistä saatujen varojen sijoittamista toiseen rahastoon pienemmillä hallinnointipalkkioilla.

A) Pysyminen nykyisissä sijoituksissa. Suuret kulut syövät tuottoja. Hyvänä puolena verottajalle kuuluva pääomavero jatkaa korkoa korolle kasvamista, koska sijoituksia ei myydä.

B) Sijoitusten siirtäminen edullisempaan kohteeseen kerralla. Tässä vaihtoehdossa edullisemmista hallinointipalkkioista pääsisi nauttimaan heti. Myyntivoitoista menee 30% pääomavero, joka muutoin jatkaisi kasvamista vanhassa rahastossa.

C) Alle 1000 euron siirrot vuosittain. Strategia perustuu verottajan linjaukseen otsikolla Myyntivoitto on verotonta, jos myyntihinnat enintään 1 000 euroa .

Laskelmat eri vaihtoehdoille sijoitusten siirtämiseksi

Tein laskelmat jokaiselle kolmelle vaihtoehdolle Excel-taulukossa, jonka voi ladata kirjoituksen lopusta.

Laskelmia varten syötettiin useita muuttujia. Esimerkiksi vanhaan rahastoon sijoitettu rahamäärä, pääomaveroprosentti, verovapaan siirron vuosiraja sekä hallinnointipalkkio vanhassa ja uudessa sijoituskohteessa. Tuottoarvion pystyi syöttää jokaiselle tulevalle vuodelle erikseen.

Käytin vaihtoehtojen vertailuun sijoitusten nettoarvoja vertailukelpoisuuden vuoksi. Otetaan esimerkiksi 3 000 euron sijoitussumma eli pääoma, jonka päälle on kertynyt 2 000 euroa voittoa. Sijoituksen arvo olisi siis yhteensä 5000 euroa. Sijoituksia myytäessä 2 000 euron voitosta maksettaisiin 30% pääomavero. Nettoarvo on siis 3 000 + 2 000 * (1 - 0,30) = 4 400 euroa.

Sijoitusten myyminen oli maksutonta verkkopankissani, joten en huomioinut vanhan rahaston myyntikustanuksia laskelmissani. Kaikkia mahdollisia tapauksia olisi vaikea huomioida yleispätevästi senkin vuoksi, että käytännöt vaihtelevat merkittävästi eri palveluntarjoajien välillä.

Nordnetin kuukausisäästäjänä rahasto-osuuksien ostaminen on maksutonta. Omassa tapauksessani ainoa siirtojärjestelystä koituva kaupankäyntikulu olisi aikanaan Nordnetin sijoitusten myymisestä veloitettava 0,30 prosentin myyntipalkkio. Myyntipalkkio on huomiotu nettoarvoa laskettaessa.

Yhteenveto eri rahastosiirtostrategioista

Taulukko 1: Rahastosiirtostrategioiden yhteenveto.

#SiirtostrategiaMilloin kanattaa?
APysyminen nykyisissä sijoituksissaVanhan rahaston arvo on vähäinen, myyntikulut ovat suuret.
BSijoitusten siirtäminen edullisempaan kohteeseen kerrallaVanhassa rahastossa merkittävät varat, tuottoa kertynyt vähän suhteessa pääomaan.
CAlle 1000 euron siirrot vuosittainVanhassa rahastossa pienehköt varat, tuottoa kertynyt merkittävästi suhteessa pääomaan.

Taulukko 2: Paras rahastonsiirtostrategiasta eri sijoituspääomilla ja -tuotoilla aiemmin mainituilla rahastokuluilla. Paras strategia on valittu 5% vuotuisella tuotto-oletuksella ja yli 10 vuoden sijoitusajalla. Taulukko on suuntaa-antava.

Sijoituksen kokonaisarvovanhassa rahastossaSijoituksen arvosta tuottoa 0%Sijoituksen arvosta tuottoa 50%
5 000 €BC
10 000 €BC
30 000 €BB

Tarkempi analyysi - Milloin siirtäminen edullisempaan sijoituskohteeseen kannattaa?

A) Pysyminen nykyisissä sijoituksissa. Kokeiltuani useilla eri luvuilla tämä vaihtoehto ei kannattanut ikinä, mikäli pienten myyntivoittojen verovapautta on mahdollista hyödyntää (C).

Mikäli myyt muuta omaisuutta joka vuosi yli 1 000 eurolla et voi hyödyntää verovapautta (C). Tällöin nykyisissä sijoituksissa pysyminen kannattaa, jos lisäksi tuotto on suuri suhteessa sijoitettuun pääomaan ja erot rahastojen hallinnointipalkkioissa pienet.

Sijoitusten jättäminen suurikuluiseen rahastoon voi kannattaa myös vanhojen rahasto-osuuksien myynnistä veloitettavien palkkioiden ollessa merkittävä suhteessa sijoituksen arvoon. Kuten todettua, omassa tapauksessani vanhojen rahasto-osuuksien myynti oli maksutonta.

Kuva 1. Vanhassa rahastossa pysyminen (oranssi käyrä) on kertasiirtoa parempi vaihtoehto, jos vanhan ja uuden sijoituskohteen kulut ovat lähellä toisiaan, ja vanhan rahaston arvosta iso osa on voittoa. Verovapaa myynti on edelleen paras vaihtoehto, jos muuta omaisuutta ei ole myyty.
Kuva 1. Vanhassa rahastossa pysyminen (oranssi käyrä) on kertasiirtoa parempi vaihtoehto, jos vanhan ja uuden sijoituskohteen kulut ovat lähellä toisiaan, ja vanhan rahaston arvosta iso osa on voittoa. Verovapaa myynti on edelleen paras vaihtoehto, jos muuta omaisuutta ei ole myyty.

B) Sijoitusten siirtäminen edullisempaan kohteeseen kerralla. Mitä suurempi uuden ja vanhan sijoituskohteen välinen ero hallinnointipalkkioissa on, sitä todennäköisemmin siirtäminen kannattaa kerralla. Jokainen odotettu kuukausi nakertaa tulevaisuuden tuottojasi.

Kertasiirto kannattaa myös vanhan rahaston tuottamien voittojen ollessa vähäisiä. Ensinnäkin myynnin yhteydessä verottajalle menevä osuus olisi vähäinen. Toisaalta verovapaista alle 1 000 euron vuosimyynneistä ei ole hyötyä, jos voittoa ei ole kertynyt.

Kertasiirto on usein paras vaihtoehto suurille säästöille, vaikka iso osuus olisi voittoa.

Kuva 2. Sijoitukset kannattaa siirtää edullisempaan kohteeseen kerralla (harmaa käyrä), jos kokonaissumma on riittävän iso. Esimerkissä vanhan rahaston arvo on isohko 25 000 euroa, josta peräti 10 000 euroa on voittoa.
Kuva 2. Sijoitukset kannattaa siirtää edullisempaan kohteeseen kerralla (harmaa käyrä), jos kokonaissumma on riittävän iso. Esimerkissä vanhan rahaston arvo on isohko 25 000 euroa, josta peräti 10 000 euroa on voittoa.

C) Alle 1000 euron siirrot vuosittain on paras vaihtoehto pienehköille sijoituksille.

Esimerkiksi 30 000 euron sijoitusten siirtäminen verovapaasti tuhannen euron vuosierissä ei todennäköisesti kannattaisi. Siirto kestäisi vähintään 30 vuotta, joten iso osa rahoista makaisi pitkään vanhassa ja kalliissa sijoituskohteessa. 5 000 euron varat puolestaan saisi siirrettyä vanhasta rahastosta uuteen sijoituskohteeseen noin viidessä vuodessa.

Kuva 3. Sijoitukset kannattaa siirtää edullisempaan kohteeseen 1000 euron vuosierissä veropaasti (keltainen käyrä), kun sijoitusten arvo on muutamia tuhansia tai tuotot suuria suhteessa sijoitettuun pääomaan. Esimerkissä sijoituksen arvo on 5000 euroa, josta voittoa 2000 euroa.
Kuva 3. Sijoitukset kannattaa siirtää edullisempaan kohteeseen 1000 euron vuosierissä veropaasti (keltainen käyrä), kun sijoitusten arvo on muutamia tuhansia tai tuotot suuria suhteessa sijoitettuun pääomaan. Esimerkissä sijoituksen arvo on 5000 euroa, josta voittoa 2000 euroa.

Muista, että 1 000 euron rajaan lasketaan mukaan kaikkien omaisuuserien myynnit . Koska rahasto-osuuden tarkka myyntihinta voi muuttua hieman toimeksiannon jälkeen, kannattaa myyntisummaksi asettaa esimerkiksi 950 euroa.

Valintani oli verovapaa siirto alle tuhannen euron vuosierissä

Omassa tapauksessani päädyin siirtämään sijoituksiani alle tuhannen euron vuosierissä (C). Vanhojen sijoitusteni arvo laskelmia tehdessäni oli noin 5 000 euroa, josta 2 000 euroa olisi myyntitilanteessa veronalaista tuottoa, eli sijoitetun pääoman arvonnousua.

10 vuoden kuluessa valitsemani strategia tuottaisi tekemilläni oletuksilla 800 euron hyödyn verrattuna kertasiirtoon (B). Rahallinen hyöty kalliimmassa kohteessa makuuttamiseen verrattuna olisi noin 1 300 euroa (A).

20 vuoden kuluessa parhaan strategian hyöty (C vs A) on korkoa korolle ilmiön myötä kasvanut jo 2 800 euroon. Annualisoituna kyse on yli 2 prosentin vuosituotosta kuluja ja verotusta optimoimalla. Melko hyvä lisätuotto ottaen huomioon, että viitekehys ei ota kantaa sijoituskohteeseen tai edellytä lisäsijoituksia.

Lataa Excel vertaillaksesi eri vaihtoetoja rahastojen siirtämiseksi

Käytä vain suuntaa-antavana laskurina, ja tarkista laskelmasi aina itse tai sijoitusasiantuntijan kanssa.

Laskentataulukkoni ei ole kaiken kattava. Suunnittelin sen ainoastaan voittoa tuottaneille rahastoille ja positiivisille tulevaisuuden tuotto-odotuksille. Eri ajankohtina ostettujen osuuksien ostohinnat vaihtelevat, mitä ei ole huomioitu: Hankintahinta on yleensä osuuden ostohinta . Laskuri ei huomioi mahdollisia vanhan rahaston myyntipalkkioita.

Lataa kehittämäni laskentataulukko tästä: Sijoitusten siirtäminen uuteen kohteeseen - Vertailu.xlsx .