Vaikka nykyisessä työpaikassani Solitassa kaikkien työ on jossain määrin itseohjautuvaa, päätettiin meillä syksyllä tehdä määrätietoisempi kokeilu itseohjautuvalla tiimillä. Kokeilun edetessä innostuin aiheesta siinä määrin, että päätin lukaista Frank Martelan kirjan nimeltä Itseohjautuvuus.

Kirjassa on kymmenkunta tarinaa, tutkimuskatsausta tai mielipidettä itseohjautuvuus teeman alta. Kirjoittajia on muuan muassa tunnetuista suomalaisista IT-firmoista, kuten Futurice, Reaktor ja Vincit. Eri kirjoittajat ovat toteuttaneet itseohjautuvuutta hyvin eri tavoin.

Mitä itseohjautuvuus on?

Toisin kuin usein ajatellaan, itseohjautuvuus ei ole pelkästään yksilöä koskeva ominaisuus, vaan se liittyy myös ryhmän toimintaan. Määritelmänä itseohjautuvuutta voisi kutsua organisoitumiseksi ilman ulkoista johtamista.

Itseohjautuvuutta tarvitaan tässä maailman ajassa erityisesti siksi, että elämme erilaisessa ympäristössä kuin ennen. Erityisesti liike-elämässä tempo on entisä nopempi ja yllättäviä asioita tapahtuu entistä useammin. Vanhat hierarkiset johtamisrakenteet eivät enää toimi monissa yrityksissä. Toisaalta rutiinityö vähenee ja tarvitaan itsenäistä päätöksentekokykyä.

Kannattaako Itseohjautuvuus lukea?

Suosittelen ehdottomasti kirjan lukemista, jos itseohjautuvuus kiinnostaa. Erityisen paljon teoksesta sai irti, jos itseohjautuvuus koskee omaa organisaatiotasi tai työtäsi. Toisaalta itseohjautuvuutta henkilökohtaisesti toteuttaneiden kokemukset purevat myös täysin pystymetsästä tuleville, ja osa niistä on tietynlaisia yrittäjätarinoita.

Itseohjautuvuus julkaistiin vuoden 2017 alussa, eli materiaali on varsin tuoretta. Nopealla etsinnällä se myös oli ainut varteenotettava suomalainen kirjavalinta aiheesta.