Moni pohtii nelipäiväisen työviikon aloittamista. Mitä tulisi huomioida ja kuinka asiasta sovitaan työnantajan kanssa?

Älä odota pölyn laskeutumista liian pitkään

Nelipäiväisen työviiko esille ottaminen oli erittäin lähellä jo pari vuotta sitten silloisen työnantajani kanssa. Tuolloin asiakasprojektissani tuli organisaatiomuutoksia ja lykkäsin asiaa. Pian vaihdoin työpaikkaa ja mahdollisuudesta ei koskaan puhuttu.

Työpaikan vaihtuessa odottaisin hetken nelipäiväisen työviikon esille ottamista. Näin ei tule liian monta uutta asiaa kerralla ja oppii yrityksen toimintatavat.

En kuitenkaan odottaisi tasaista ja selkeää jaksoa töissä. Jälkikäteen ajateltuna koko ajan on ollut hirveästi muutoksia, ihmiset vaihtuneet ja projekteissa ollut epävarmoja tilanteita. Se asia tuskin muuttuu odottamalla.

Lyhennetystä työajasta sopiminen kotona

Mikäli kotona asuu muitakin, nelipäiväisen työviikon vaikutuksista kannattaa keskustella. Todennäköisimmät kiistan aiheet lienevät raha ja vapaa-ajan käyttö.

Muitakin järjestelyitä kannattaa miettiä. Ei ehkä ole kovin renotuttavaa viettää vapaapäivää puolison kailottaessa viereisessä huoneessa puhelimeen etätöissä.

Nelipäiväisestä työviikosta sopiminen työnantajan kanssa

Olen työskennellyt urallani kolmessa eri konsulttiyrityksessä. Hierarkia on ollut suhteellisen matala ja asioista on voinut sopia melko vapaamuotoisesti.

Toisaalta moniin asioihin ei ole nimettyä vastuuhenkilöitä, joten kaikki tahot täytyy pitää kaikesta ajantasalla.

Ihan ensimmäisen kerran kysyin nelipäiväisen työviikon mahdollisuudesta rekrytointivaiheessa. Saman kysymyksen esitin kaikille yrityksille, joihin pääsin haastatteluun.

Työnantajan kanssa otin asian puheeksi periaatteellisella tasolla noin vuoden työskentelyn jälkeen. Haarukoin vastinpariksi asiantuntijoiden resursoinnista vastaavan henkilön. Valo pysyi edelleen vihreänä.

Sulattelin asiaa vielä puolisen vuotta. Toin toiveeni esiin lähijohtajani kanssa kehityskeskustelussa. Tämän jälkeen otin asian puheeksi asiakkuuteni vastuuhenkilön kanssa ja sovimme kommunikaatiosta asiakkaalle.

Kun asiakkaan pomolta saatiin hyväksyntä, pyysin vielä resursoinnilta lopullisen sinetin. Tämän jälkeen todettiin, että asia voitaisiin käydä vielä henkilöstöasiantuntijan kanssa läpi.

Asiasta sovittiin siis ainakin kuuden ihmisen kanssa. Lisäksi oli muita tahoja, jotka oli hyvä pitää ajantasalla tilanteesta.

Työn luonne vaikuttaa mahdollisuuteen pitää nelipäiväistä työviikkoa

Olen tehnyt samalle asiakkaalle töitä jo reilun vuoden. Ihmisten ja työtapojen ollessa tuttuja asiakaskin on voinut luottaa töiden sujuvan jatkossakin.

Etenkin, jos hieman tiristämällä saa melkein samat tulokset pienemmillä kustannuksilla.

Työ on sattunut olemaan kohtuullisen itsenäistä. 10 hengen scrum-tiimissä prosessit voisivat olla tiukemmat.

Ja tietenkin on lukematon määrä syitä, miksi nelipäiväinen työviikko ei ole tietyillä toimialoilla tai rooleissa mahdollinen.

Mitä työsopimukseen kirjataan nelipäiväisestä työviikosta?

Teimme työsopimukseen liitteen, joka mahdollistaa 30-37,5 viikkotyötuntia. Kestosta ei ollut sen kummempaa näkemystä, joten kirjasimme määräajaksi vuoden lopun.

Pitääkö työnantaja nelipäiväisen työviikon tekijöitä laiskoina?

Työntekijä voi pelätä työnantajan suhtautumista ehdotukseen nelipäiväisestä työviikosta. Pidetäänkö minua laiskana tai muita huonompana? Olenko ensimmäisenä listalla, jos tulee irtisanomisia?

Yksittäiset työnantajat ja pomot voivat ajatella näin. Uskoisin silti suuren enemmistön suhtautuvan asiallisesti ja jopa mielenkiinnolla lyhennettyyn työaikaan. Itse en ole epäasiallisia kommentteja kuullut.

Suhtautumista edistää varmasti erilaisten työnteon tapojen yleistyminen. Taloudellisesti tiukkoina aikoina tai tietyissä työtehtävissä lyhennetty työaika voi olla jopa työnantajan etu.

Entä jos en keksi tekemistä ja menetän vain rahaa?

Vaikka et tiedä tarkalleen mitä tekisit ylimääräisellä vapaapäivällä, keksit satakymmenenprosenttisella varmuudella tekemistä.

Ylimääräinen vapaapäivä vaatii yllättävän paljon totuttelua. Elämän pyöriessä työn ympärillä uuteen rutiinin totuttelu vie aikaa aivan samalla tavalla kuin työelämässä aloittaessa.

Jos taloustilanne mahdollistaa esimerkiksi puolen vuoden kokeilun, anna palaa.