Nordnet otti 5.6.2020 alkaen käyttöön 2,5 euron kuukausimaksun ETF-kuukausisäästämisessä.

Muutos kirvoitti sangen kipakan keskustelun tiedotteen kommenttiosiosssa. Samaan aikaan ymmärrän piensijoittajien harmituksen kulujen noustessa merkittävästi pienillä sijoitussummilla. Toisaalta ei Nordnetilla ole velvollisuutta tarjota palveluitaan ilmaiseksi.

Nyt tarkastellaan Nordnetin asettaman ETF-kuukausisäästämisen palvelumaksun vaikutusta 50-1250 euron kuukausittaisella summalla sijoittavalle pitkäjänteiselle ETF-säästäjälle.

Täältä voit lukea perehdytykseni Nordnetin ETF-kuukausisäästämiseen.

Mitä 2,5 euron palvelumaksu Nordnetin ETF-kuukausisäästämisessä tarkoittaa?

Palvelumaksu suoritetaan vain niiltä kuukausilta kuin sijoitat Nordnetin ETF-kuukausisäästämisen kautta.

Hinta on sama 2,5 euroa, vaikka sijoittaisit useisiin kohteisiin. Kuukausisäästösuunnitelman voi edelleen keskeyttää ja sitä voi muokata itse ilman kuluja.

Tämä uusi kuukausimaksu koskee vain pörssissä kaupattavia ETF-rahastoja, ei niin sanottuja perinteisiä rahastoja.

Nordnet perustelee muutosta kustannusten kattamisella, toiminnan automatisoimisella ja ETF-valikoiman laajentamisella. Palvelua on kehitetty esimerkiksi uuden Sijoitusideat -osion kautta.

Nordnetin ETF-kuukausisäästämisen palvelumaksun vaikutus sijoituksen kokonaiskuluihin

Verrataan ETF-kuukausisäästämisen palvelumaksun suuruusluokkaa hallinnointikuluihin eri sijoitussummilla. Tämä auttaa hahmottamaan palvelumaksun suuruusluokkaa.

Tässä kirjoituksessa rahastoyhtiön perimistä kuluista käytetään termiä juokseva kulu tai hallinnointipalkkio.

Kuukausisäästettävissä ETF-kohteissa juoksevat kulut vaihtelevat 0,04% ja 0,95% välillä. 0,2% hallinnointipalkkioilla löytyy jo muutamia hyvin hajautettuja vaihtoehtoja, joten käytetään tuota lukua esimerkkinä.

ETF-rahastojen juoksevat kulut on huomioitu jo niissä kurssikäyrissä, joita seuraat sijoituspalveluissa. Hallinnointipalkkiota ei siis veloiteta erikseen tililtäsi.

Käytetään esimerkissä keskipitkää 10 vuoden sijoitusaikaa. Pienten sijoitusten jatkuva ostaminen ja myyminen nimittäin tulee kalliiksi. Pitkäaikaista sijoittamista puoltaa myös verottajalle kuuluvan voitto-osuuden kasvaminen, ja verohyötyä voi saada myös hankintameno-olettamasta .

Käytetään sijoituksille 5,2 prosentin tuotto-odotusta, joka laskee 0,2 prosentin ETF:n juoksevien kulujen jälkeen 5,0 prosenttiin. Alla oleva laskelma tehty kertasijoitukselle. Taulukko on suuntaa-antava.

SijoitussummaETF-rahaston hallinnointipalkkiosta aiheutuva menetys (10 v)Nordnetin palvelumaksusta aiheutuva menetysNordnetin palvelumaksun osuus kuluista
50 €01,56 €04,07 €72 %
250 €07,82 €04,07 €34 %
1250 €39,11 €04,07 €09 %

Taulukossa Nordnetin 2,5 euron palvelumaksun kulu onkin 10 vuodessa muuttunut reilun 4 euron menetykseksi. Miksi?

Koska sijoitettuna 2,5 euroa olisi 10 vuoden jälkeen 5% tuotolla kasvanut korkoa korolle ilmiön ansiosta kaikkiaan 63%, eli 1,57 euroa. Kaikkiaan 2,5 euron arvo olisi voinut olla vuosikymmenen kuluttua 4,07 euroa. Eli taulukon Nordnetin palvelumaksusta aiheutuva menetys muodostuu sekä 2,5 euron palvelumaksusta että menetetystä tuotosta.

Taulukon viimeisestä sarakkeesta nähdään, että palvelumaksun suhteellinen osuus kokonaiskuluista 10 vuoden aikana on sitä pienempi, mitä suurempi sijoitussumma on.

Nordnetin ETF-kuukausisäästämisen minimisumma on 50 euroa. Tällä summalla Nordnetin hallinnointipalkkio muodostaisi peräti 72 prosenttia kokonaiskuluista laskelmassa tehdyt oletukset huomioiden.

250 euron kuukausittaisella säästösummalla palvelumaksun vaikutus olisi jo hallinnointipalkkiota pienempi, mutta muodostaisi edelleen 34 prosenttia kokonaiskuluista

Isohkolla 1250 euron kuukausisäästösummalla sekä hallinnointipalkkio että Nordnetin palvelumaksu ovat 0,2 prosenttia. Nordnetin veloittama palvelumaksu ETF-kuukausisäästämisestä veloitetaan vain kertaalleen, mutta ETF-rahaston hallinnointipalkkioihin uppoaa 0,2 prosenttia joka vuosi.

Siksi palvelumaksun osuus on taulukon isoimmalla sijoitussummalla enää noin 9 prosenttia. Ilman palvelumaksua tilanne vastaisi hallinointipalkkion kasvamista 0,2 prosentista suunnilleen 0,22 prosenttiin.

Vertailu eri palveluntarjoajien perimistä kuluista ETF-sijoittajalta

Nyt on saatu jonkinlainen kehys Nordnetin ETF-kuukausisäästämiseen tulleen palvelumaksun suuruusluokalle. Olennaisempaa lienee kuitenkin se, löytyykö kilpailijoilta edullisempia vaihtoehtoja jatkuvalle ETF-säästämiselle.

Muista blogivertailuista poimin muutaman edullisimman ETF-sijoittamista tarjoavan palvelun. Vertailu ei ole kattava.

Degiro. ETF-hinnoitteluksi on ilmoitettu 2 € + 0,03 % per kauppa. Esimerkiksi 1000 euron sijoituksesta tulisi kuluja siis 2,3 euroa, eli vähemmän kuin Nordnetin kuukausisäästöllä. Lisäksi yksi ETF-kauppa per kuukausi on ilmainen rajatusta valikoimasta. Mikäli haluaisit sijoittaa kerralla esimerkiksi neljään eri ETF:ään Nordnet olisi halvempi, sillä Nordnet veloittaisi vain yhden 2,5 euron palvelumaksun. Foorumeilla on käyty keskustelua esimerkiksi verotuksen haasteellisuudesta Degirossa, mutta itselläni ei kokemusta aiheesta ole.

Lynx broker. Yksittäinen ETF maksaa 5,8 euroa sijoitussumman ollessa karkeasti alle 6000 euroa. Pienillä sijoitussummilla kulut yhdelläkin sijoituskohteella yli tuplat Nordnetin ETF-kuukausisäästämiseen verrattuna.

Nordea. Vähintään kerran kvartaalissa sijoittava ei joudu maksamaan säilytyspalkkioita. Välityspalkkio on alle 800 euron sijoitukselle 1% ja yli 800 euron sijoitukselle 0,2% tai vähintään 8 euroa. Nordea onkin Nordnetia edullisempi sijoittaessasi vain yhteen alle 250 euron ETF:ään 1-3 kertaa kvartaalissa.

Palveluntarjoajia on toki paljon muitakin. Yleensä Degiro peittoaa kilpailijat hinnassa mennen tullen, kun Nordnetin kuukausisäästäminen ja vastaavat edut jätetään huomioimatta. Muilla ETF-välittäjillä hinnasto on useimmissa vertailuissa tasaväkisempi.

Hinnoitteluun vaikuttaa sijoitussumman lisäksi kaupankäyntityylisi: Paljonko ostat kerralla, mitä ETF:iä ostat ja kuinka usein. ETF-valikoima vaihtelee eri palveluissa. Sijoitusten siirtäminen toiseen pankkiin aiheuttaa kuluja, joten ihan pienen säästön takia ETF-palveluntarjoajaa ei kannata lähteä vaihtamaan.

Nordnetin ETF-kuukausisäästämiseen lisää sijoituskohteita - Kustannussäästöt mahdollisia

Nordnetin viestinnän mukaan yksi palvelumaksun perusteista on ollut tuotevalikoiman laajentaminen.

Lyxorilta ja Wisdomtreeltä on tullut uusia ETF-vaihtoehtoja. BlackRockin iShares tuoteperheestä on karsittu joitakin ETF:iä kuukausisäästämisen piiristä, mutta uusia tuotteita on tullut tilalle.

Esimerkiksi Lyxorin MSCI World indeksiä seuraava ETF vaikuttaisi identtiseltä BlackRockin vaihtoehtoon verrattuna. Ajattelinkin siirtyä Lyxorin ETF:ään, sillä juoksevat kulut laskevat 0,12 prosenttiin BlackRockin 0,20 prosentista.

Lyxorin edullisemmasta MSCI World ETF:stä saatu hyöty ylittää palvelumaksusta koituvat lisäkustannukset kertasijoituksen ollessa noin 300 euroa tai enemmän. Laskelmassa käytettiin edellisen esimerkin tavoin 10 vuoden sijoitusaikaa ja 5,2 prosentin tuottoa ennen hallinnointipalkkioita.

Jos Nordnetin ETF-kuukausisäästämisen palvelumaksun perusteena oli edullisempien sijoitusvaihtoehtojen tarjoaminen, ei uudistus ole täysin tuulesta temmattu. Tietysti voi olla, että uusien ETF:ien julkistus ajoitettiin tarkoituksellisesti samaan aikaan palvelumaksun käyttöönoton kanssa.

Yhteenveto Nordnetin ETF-kuukausisäästämisen palvelumaksun vaikutuksista

Pienillä summilla palvelumaksun osuus toden totta on merkittävä siivu suhteessa ETF-rahaston juokseviin kuluihin. Kuukausistäästösopimuksen muokkaaminen ja keskeyttäminen onnistuu mutkattomasti, joten palvelumaksuja voi vältellä sijoittamalla esimerkiksi vain joka toinen kuukausi. Tämäkin antaa jo varsin mukavan ajallisen hajautuksen.

Nordnetin perimä palvelumaksu on kertaluonteinen, joten isoilla summilla ja pitkillä sijoitusajoilla hallinnointipalkkion minimointi on tärkempää. Jos ETF-kuukausisäästämisen uudistusta ajatellaan kokonaisuutena, uusista ETF:istä voi löytyä edullisempia vaihtoehtoja kompensoimaan palvelumaksun aiheuttamat lisäkustannukset.

Lisäksi Nordnetin kuukausisäästämisen piirissä oleva ETF-listaus on nykyään monipuolisempi erilaisine teemoineen. Esimerkiksi puhtaisiin ja uusiutuviin energiamuotoihin keskittyviä “vihreitä ETF:iä” ei aiemmin ollut kohtuullisilla kuluilla tarjolla Nordnetissa.

Mieti kuinka usein ja millä summilla pystyt sijoittamaan ja vertaile eri palveluntarjoajia. Itse jatkan edelleen Nordnetin kuukausisäästämistä, sillä olen ollut tyytyväinen Nordnetin tarjoamaan tasapainoon hintojen, luotettavuuden ja palvelun laadun välillä.

Blogikirjoitus ei sisällä sijoitusvinkkejä. Kirjoittaja ei ole opiskellut rahoitusalan tutkintoa tai työskennellyt rahoitusalalla.