Päivitys 30.8.2018: Monet tässä blogissa mainituista asioista ovat muuttuneet vuodessa. Älä käytä kirjoitusta tietolähteenä, vaan tarkasta ajantasainen tieto Solitan verkkosivuilta ja blogeista .

Miksi kirjoitan Solitasta?

Alkuperäisenä tarkoituksenani oli, että tämä blogi olisi käsitellyt ensimmäisten kuukausieni kokemuksia ohjelmistoyritys Solitalta . Pelkkä yrityksen esittely kuitenkin paisui niin pitkäksi, että päätin tehdä siitä oman bloginsa. Arjesta lisää ehkä sitten seuraavassa osassa.

Tämä kirjoitus on tehty täysin omasta aloitteestani, eikä työnantaja ole vaikuttanut sen sisältöön.

Mitä Solita tekee?

Kysyin rekrytoivalta esimieheltä työnhakuvaiheessa, mikä Solitan erottaa kilpailijoista. Vastauksena oli, että Solita tarjoaa laajasti IT-palveluita kaikilla rintamilla. Nyt voin todeta vastauksen pitävän paikkansa. Toteutukset vaihtelevat veturipäätelaitteesta aina big datan ja analytiikan maailmaan .

Solitalla ei rajoituta tiettyihin teknologioihin tai ratkaisutapoihin. Meillä on esimerkiksi selkeästi enemmän Amazonin kuin Microsoftin pilvialustalle sertifikaatin suorittaneita asiantuntijoita, mutta tuotteet ja toteutustapa valitaan aina tarpeen mukaan. Emme myöskään pääasiallisesti myy mitään omaa valmista softaa.

Poikkileikkaavan tarjonnan vuoksi asiakkaan voi olla vaikea hahmottaa, mitä me oikeasti arjessa teemme. Voidaan sanoa, että Solitan tekemien projektien lähtökohtana on jokin asiakkaan ongelma, joten työn sisältö ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Yleensä projektit liittyvät tietenkin IT-maailmaan: Esimerkiksi uuden tietojärjestelmän rakentamiseen.

Mutta koko ajan enemmän Solitaa lähestytään myös liiketoimintanäkökulmasta. Tämän vuoksi Solita ilmoitti tämän vuoden maaliskuun lopussa ostaneensa palvelumuotoiluyritys Palmun. Nykyään Solitassa työskenteleekin jo pitkästi päälle 600 ihmistä, vaikka virallisesta pääluvusta on vaikea pysyä mukana kovan rekrytahdin vuoksi.

Yritysosto muutti samalla tulevaisuuden näkymiä entistä kansainvälisemmiksi. Aiemmin asiakaskunta on koostuunut pääasiassa suurista suomalaisista yrityksistä, mutta nyt toimisto löytyy Tampereen, Helsingin, Oulun ja Tukoholman lisäksi myös Singaporesta. Tukholman toimistokin on avattu vasta tämän vuoden puolella.

Miten Solita on organisoitunut?

Niin muodikkasta kuin nykyään onkin mainostaa yritystä flättinä, eli matalahierarkisena, Solitaa ei tällä janalla voi aivan sinne matalaan päähän sijoittaa. Kasvaneen väkimäärän myötä yritykseen on muodostettu yksiköitä ja tiimejä sisäistä organisoitumista ja tarjottujen palveluiden selkeyttämistä varten. Sanoisin että hierarkiat näkyvät sekä asiakkaille että työntekijöille melko vähän, mikä on tarkoituskin.

Vaikka hierarkiaa on, Solitaa voisi kuvaille eräänlaiseksi hippileiriksi. Lähtökohtana on, että kaikki tehdään projektin ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työkaluja eikä työmenetelmiä ole määrätty ennalta, vaan ne päätetään aina tapauskohtaisesti. Valmiita prosesseja ei käytännössä ole, vaikka joskus sitä jopa toivoisi. Solitassa luotetaan siihen, että työntekijät osaavat ratkaista asiat tilanteen vaatimalla tavalla.

Kokouksia pidetään silloin kun niitä tarvitaan. Lomat sovitaan projektitiimin kesken. Mitään läsnäolopakkoa ei varsinaisesti ole, mutta käytännössä työnteko ja asioista sopiminen helpottuvat huomattavasti, kun kaikki ovat samassa tilassa. Ja ainakin itse työskentelen mielummin toimistolta kuin kotoa.

Omassa hallinnollisessa tiimissäni on tiimiesimiehen lisäksi noin kymmenkunta samaan aikaan aloittanutta solitalaista. Tiimi kokoontuu vaihtelevasti kerran viikossa tai kuukaudessa vaihtamaan kuulumiset ja esimies ottaa esille tärkeimpiä tiedotusasioita: Miten firmalla menee, onko tulossa jotain uusia käytäntöjä arkeen ja niin edelleen. Enemmän kuitenkin ollaan tekemisissä samoissa projekteissa työskentelevien ihmisten kanssa. Projektitiimit kootaan osaamistarpeen mukaan, eikä yksikkörajat merkitse niissä mitään.

Hierarkia näyttää omalta osaltani tältä: Solita > Analytics > Agile Data > Tiimi.

Mitä Solitan Agile Data-yksikkö tekee?

Koska hain Solitalle Data Science-kulmalla sisään, minut sijoitettiin Agile Data-yksikköön. Itse asiassa en ole ihan varma yksikkömme sanatarkasta määritelmästä, mutta se on tavallaan hyväkin asia. Mitä vähemmän yrityksen sisällä on siiloja, sitä matalampi kynnys on tehdä töitä muiden kanssa. Joka tapauksessa Agile Data-yksikkö tekee datan käsittelyyn tarkoitettujen järjestelmien rakentamista, ylläpitoa ja konsultointia asiakkaan tarpeen mukaan. Agile Datan sisaryksikkö on Business Insight, jossa keskitytään enemmän raportointiratkaisuihin, eli niin sanottuun Business Intelligenceen.

Entä millaisia projekteja Solita ihan käytännössä tekee analytiikan parissa? Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Tietovarastointi: Tietovarastojen rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä.
  • Raportointi: Raportointiympäristön pystyttäminen ja mahdollisesti raporttien tekeminen.
  • Integraatiot: Esimerkiksi data halutaan useasta viranomaisen tietojärjestelmästä samaan tietovarastoon.
  • Konsultointi: EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaikutusten arviointi asiakkaan liiketoimintaan.
  • Data Science: Asiakaspoistuman ennustaminen kertaluonteisena esimerkkinä.
  • Pilvilaskenta-alustat ja big data: Asiakasdatan hyödyntäminen ja suositusten kohdentaminen.
  • Verkkoanalytiikka: Verkkosivujen asiakaskokemuksen kehittäminen datan avulla.

Vaikka Solitalla tehdään projekteja, usein on mielekkäämpää puhua asiakkuuksista. Monet Solitan asiakassuhteista ovat pitkäaikaisia ja Solitan rooli asiakkuudessa voi olla hyvinkin strateginen. Termistöstä riippumatta asiakkaille toteutettavat ratkaisut sisältävät hyvin monenlaisia elementtejä: Tarjousten tekemistä, tarpeiden määrittelyä workshoppien avulla, projektitiimien johtamista, teknistä toteutusta ja niin edelleen.

Kiinnostaako tietää lisää?

Jos haluat tietää lisää jostakin osa-alueesta, voit jättää kommentin blogin loppuun tai ottaa yhteyttä yhteydenottosivun kautta. Avoimista työpaikoista voi kysellä suoraan minultakin, mutta Solitan sivulta ne löytyy kätevästi listattuna . Täältä voit lukea omasta työnhaustani Solitalle.

Uusista blogeista tiedotan Facebookissa .