Median maalaamien näkymien perusteella talouskasvu on hidastumassa. Osakkeiden hinnat ovat olleet vuosia nousussa, ja alamäen ennakoidaan alkavan ennemmin tai myöhemmin.

Päätin selvittää data-analyysilla, kannattaako säännöllinen sijoittaminen aloittaa lähestyvästä laskusuhdanteesta huolimatta?

Tiivistelmä data-analyysin tuloksista

Jos tietäisit laskusuhdanteen tulevan 1-3 vuoden päästä, kannattaisi odottaa osakehintojen laskua.

Koska et pysty ennustamaan milloin pörssissä rytisee seuraavan kerran ja kuinka pahasti, suosittelen data-analyysiin vahvistamaa tulosta. Osakkeisiin tai indeksiin kannattaa sijoittaa vain rahoja, joita et tarvitse seuraavan 15 vuoden aikana. Pitkäjänteinen osakesijoittaja on jäänyt historiassa käytännössä varmasti voitolle.

Alle 10 vuoden aikajänteellä sijoituksesi on suurimman osan ajasta plussalla, mutta et tiedä milloin ja kuinka pitkän aikaa.

Data-analyysiin valittu sijoituskohde: MSCI World-indeksi

Sijoituskeskusteluissa osakkeita pidetään parhaina pitkäaikaisina sijoitustuotteina. Erään sijoitusblogin mukaan osakkeiden keskimääräinen vuosituotto on ollut 6,7 prosenttia vuosina 1802-2013.

Yksittäisessä osakkeessa riski ja kaupankäyntikulut ovat suuret. Siksi olen tehnyt kuukausisijoituksia ETF-rahastoon, joka on käytännössä hajautettu osakesalkku.

MSCI World-indeksin arvoa seuraava sijoituskohteeni Nordnet-palvelussa hajauttaa osakkeet noin 1600 yritykseen noin 20 kehittyneessä maassa.

Myöhemmin blogissa puhun yleisesti osakkeiden hinnoista, osakekurssista tai indeksistä jolloin viittaan MSCI World-indeksiin.

Dataa kuukausittain 50 vuodelta

MSCI World-indeksin data löytyi täältä .

Datassa on joulukuusta 1969 marraskuuhun 2018 MSCI World indeksin arvo jokaisen kuukauden viimeisenä pörssipäivänä. Datassa on 588 riviä ja 2 saraketta.

MSCI World-indeksin data on yksinkertaista. Jokaiselta riviltä löytyy indeksin arvo kyseisenä päivänä.
MSCI World-indeksin data on yksinkertaista. Jokaiselta riviltä löytyy indeksin arvo kyseisenä päivänä.

MSCI World indeksin kehitys näyttää historiallisesti tältä. Ensimmäinen arvo on 100, ja myöhemmät arvot ovat suhteessa siihen.

MSCI World-indeksin kehitys vuosina 1969-2018.
MSCI World-indeksin kehitys vuosina 1969-2018.

Jos olisit sijoittanut 100 rahaa vuonna 1969 indeksiä mukailevaan rahastoon, arvo olisi nykyään noin 20 00 rahaa.

Vertailukohtana IT-kupla ja finanssikriisi

Indeksin kuvaajasta huomattiin osakehintojen romahtaminen IT-kuplan aikana 2000-luvun alussa ja finanssikriisin aikana vuodesta 2007 alkaen. Otetaan nämä pörssisijoittajan painajaiset esimerkeiksi ja lyödään luvut pöytään.

JaksoAlkuLaskusuhdanteen kestoArvon menetysMarkkinoiden toipumisaika
IT-kuplan puhkeaminen02/20001v 4kk48,4%6v 8kk
Finanssikriisi10/20071v 6kk55,4%6v 6kk

Tekemällä kertasijoituksen nousukauden huipulla helmikuussa 2000 tai lokakuussa 2007 sijjoitusten arvo olisi laskenut puolessatoista vuodessa noin puoleen. Omilleen olisi päästy vajaan seitsemän vuoden jälkeen.

Tarkastellaan 10 vuoden säännöllisen sijoittamisen tuottoja eri aloitusajankohtina

Data-analyysissa minimoidaan kuvitteellisen sijoittajan ostoajankohtaan liittyvä riski tekemällä säännöllisiä kuukausisijoituksia. Paras hetki olisi sijoittaa kurssien ollessa pohjamudissa, mutta omaan fiilikseen perustuvaa suhdanteiden arvailua ei pidetä luotettavana sijoitusstrategiana.

Tarkastellaan, millaisia riskejä ja tuottoja vuosina 1997-2009 aloittaneet sijoittajat ovat kohdanneet. Tuohon aikaväliin osuu IT-kulpan ja finanssikriisin värittämät epävarmat ajat. Data-analyysissa ei olla kiinnostuneita vuotta 1997 edeltäneen ja vuotta 2009 seuranneen nousukauden “varmoista” voitoista.

Otetaan valituilta vuosilta (1997-2009) samat aloituspäivät, jolloin saadaan 13 tarkastelujaksoa:

  • 1.11.1997-31.10.2006
  • 1.11.1998-31.10.2007
  • 1.11.2009-31.10.2018

Osakemarkkinat heilahtelevat vuositasolla merkittävästi, mutta esimerkiksi tämän artikkelin perusteella 15 vuoden sijoitusaika on käytännössä aina ollut voitollinen. Tekemäni alustavan datan penkomisen perusteella alle 10 vuoden osakesijoitukset ovat riskialttiimpia. Siksi tukimme eri ajankohtina aloitettujen sijoitusten kehitystä 10 ensimmäisen vuoden aikana.

Jokaiselle 13 sijoitusjaksolle tehdään simulaatio, jossa joka kuukausi oltaisiin laitettu säästöön 100 euroa.

Sijoituksen tulisi olla voitollinen ja päihittää kilpailevat vaihtoehdot

Sijoituksen tavoitteeksi voisi ottaa voiton tekemisen. Tai inflaation voittamisen, eli yli 2% vuosittaisen tuoton. Tai ASP-tilin varman 4% koron (ei korkoa korolle) päihittämisen. Otetaan tässä analyysissa minimitavoitteeksi vaatimattomasti tappioiden välttäminen.

Lisäksi olen kiinnostunut, kuinka todennäköistä on, että äkillisen rahantarpeen yllättäessä joutuisin nostamaan sijoituksiani tappiolla.

Tarkastellaan sijoitusjaksojen osalta seuraavia lukuja:

  • Kuinka suuren osan ajasta sijoitusten myynti olisi ollut tappiollista?
  • Pisin yhtenäinen jakso, jolloin sijoitusten myynti olisi ollut tappiollista?
  • Kauanko kestää, että voittoa on kertynyt ensimmäisen kerran yli tuhat euroa?

Data-analyysi

Data-analyysin python-koodi löytyy GitHub-tililleni tekemästä koodiarkistosta.

Tulokset

Kumulatiiviset 10 vuoden tuotot eri aloitusvuosina (0 min 26 s).

Vastaukset kysymyksiin

Kuinka suuren osan ajasta sijoitusten myynti olisi ollut tappiollista?

Huonoin aloitusajankohta tällä mittarilla olisi ollut vuosi 1999 juuri ennen IT-kuplan puhkeamista. Jakson loppupäätä synkensi finanssikriisin pörssialamäki. Kymmenen vuoden aikana sijoitukset olisivat olleet 46 prosenttia ajasta pakkasella.

Marraskuussa 1999 aloittaneen 100 euron kuukausisäästäjän kumulatiivinen tuotto. Kahdesta kriisistä huolimatta 10 vuoden päästä nousukauden alussa oltiin lähellä nollatulosta.
Marraskuussa 1999 aloittaneen 100 euron kuukausisäästäjän kumulatiivinen tuotto. Kahdesta kriisistä huolimatta 10 vuoden päästä nousukauden alussa oltiin lähellä nollatulosta.

Finanssikriisin loppuvaiheessa vuonna 2008 aloittanut kuukausisijoittaja olisi ollut vain kolmena kuukautena pakkasella kymmenen vuoden aikana.

Finanssikriisin loppuvaiheessa 11/2008 aloittanut kuukausisijoittaja olisi ollut käytännössä koko ajan voitolla.
Finanssikriisin loppuvaiheessa 11/2008 aloittanut kuukausisijoittaja olisi ollut käytännössä koko ajan voitolla.

Pisin yhtenäinen jakso, jolloin sijoitusten myynti olisi ollut tappiollista?

Tämäkin pokaali menee vuodelle 1999. Sijoitukset olisivat olleet pisimpään yhtäjaksoisesti tappiolla peräti 39 kuukautta vuosien 2001 ja 2004 välimaastossa.

Kauanko kestää, että voittoa on kertynyt ensimmäisen kerran yli tuhat euroa?

Vuonna 2005 aloittaneella sijoittajalla kesti yli 7 vuotta päästä 1000 euron tuottoon. Jos sijoittamisen aloitti 1-3 vuotta ennen isoa pörssipudotusta, tuotto-odotuksen saavuttaminen kesti 6-7 vuotta. Mikä tahansa muu ajankohta laski odotusajan 3-5 vuoteen.

Pari vuotta ennen vuoden 2007 pörssihuippua aloittanut sijoittaja joutui ostamaan kalliita osakkeita sekä nousu- että laskusuhdanteessa. Tonnin tuotto saavutettiin vasta 7 vuoden jälkeen.
Pari vuotta ennen vuoden 2007 pörssihuippua aloittanut sijoittaja joutui ostamaan kalliita osakkeita sekä nousu- että laskusuhdanteessa. Tonnin tuotto saavutettiin vasta 7 vuoden jälkeen.

Lähestyvä pörssisyöksy syö voittoa lyhyellä aikavälillä - Sijoita pitkäjänteisesti

Sijoitusajankohdalla oli merkittävä vaikutus tuottoihin alle kymmenen vuoden aikavälillä. Huonoin aloitusajankohta kuukausisijoittajalle on 1-3 vuotta ennen pörssiromahdusta, vaikka juuri silloin kurssit osoittavat herkullisesti kohti koillista.

Sijoittamisen ei tule perustua arvailuun, joten riittävän pitkä sijoitushorisontti on amatöörille talouden syklin ennustamista luotettavampi vaihtoehto.

Jos rahalle tuntuu olevan muuta käyttöä seuraavan 10 vuoden aikana, en suosittele osakesijoittamista. Vaikka sijoitus alkaa yleensä 10 ja 15 vuoden välillä jäädä tukevasti voitolle, alle kymmenen vuoden aikaikkunassa saatetaan helposti rämpiä kolmasosa ajasta miinuksella.