Yhdysvaltain armerijassa palvelleen kenraali Stanley McChrystalin kirja Team of Teams ei ole sotatarina kirjailijan ammattiurasta huolimatta.

Vaikka McChrystalin kirjassa nojataan vahvasti sotakokemuksiin, painopiste on organisaatioiden ajattelun murroksessa. Millainen yritys tai tiimi pärjää nykyaikaisessa kilpailuympäristössä?

Oivallinen kirja, jos tunnustat olevasi kiinnostunut aiheista johtaminen, lean startup, tai ketterä liiketoiminnan kehittäminen.

Team of Teams kirjan kokemukset sotatantereelta

Yhdysvaltain armeijalla oli Irakin sodassa ongelma. Vaikka he pyrkivät kuinka ennakoimaan vihollisen liikkeitä, vastapuoli pääsi yllättämään luvattoman usein. Paraskaan tiedustelutieto tai ennusteet eivät taanneet etua, sillä vihollinen oli ketterämpi.

Nimenomaan ketteryys ja mukautuvuus nousee kirjassa avainrooliin. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Vain muutoksiin ja epävarmuuteen varautumalla voi taata onnistumisen.

Ketteryys vaatii tiedonjakoa ja tiimien yhteistyötä

Konkreettiseksi lääkkeeksi tiimin mukautuvuuden maksimointiin McChrystal tarjoaa kaikille tarjolla olevaa ajantasaista tilannekuvaa. Periaatteena on, että kaikki tietoa pitää olla kaikkien saatavilla. Tämä ajattelutapa poikkesi radikaalisti armeijan aiemmista, siiloutuneista toimintamalleista. Usein tiedonjakaminen on liiallisena edelleen hyödyllisempää kuin tiedon pimittäminen.

Toinen merkittävä ajatus siilojen purkamiseksi on itsenäisten tiimien välinen yhteistyö, joka kuitenkin palvelee yhteistä tavoitetta. Siitä tulee kirjan nimi: Team of teams - Tiimeistä koostuva tiimi. Yhteistyön merkitys organisaatioille ei ole uusi, mutta toteuttaminen käytännössä on haastavaa.