Tehtävänä oli saada työntekijöiden täyttämät tuntilistat mahdollisimman pienellä vaivalla palkanlaskentajärjestelmään.

Asiakkaan puolelta oli selkeä idea siitä, että työntekijät täyttäisivät Excel-pohjaisen tuntilomakkeen kerran viikossa tai kuussa ja niistä luotaisiin automaattisesti CSV-tiedosto, jonka palkanlaskija vie heidän järjestelmäänsä. Näin kenenkään muun kuin tuntikirjauksia tekevän työntekijän ei tarvitsisi tehdä käsinsyöttöä. Ajatuksena oli, että Excel-tiedosto täytettäisiin virtuaalipalvelimelta, jolloin työntekijöillä ei tarvitsisi olla Excel-ohjelmistoa itsellään. Palkanlaskentajärjestelmässä ei tiettävästi ollut rajapintaa, jolla tiedot olisi voinut siirtää tuntilomakkeesta suoraan järjestelmään ohjelmallisesti.

Lomaketta lähdettiin tekemään, mutta projekti viivästyi monista eri syistä. Lomat, muut työkiireet, useat projektiin osallisuneet tahot, toiveet lisäominaisuuksista ja epäselvä kommunikaatio venyttivät projektia usempaan kuukauteen. Lopulta vaativa tuntilomake saatiin henkilöstön testattavaksi ja niistä automaattisesti luotu CSV-tiedosto meni palkanlaskentajärjestelmään toivotulla tavalla.

Tässä vaiheessa kuitenkin huomattiin, että virtuaalipalvelimen käyttäminen ei tule onnistumaan eikä duunariosastolla olisi käytössään Exceliä. Tuntilomakkeiden täyttäminen ei siis onnistuisi valitulla menetelmällä.

Mietimme tilannetta uudestaan ja tulimme siihen tulokseen, että täyttäminen onnistuisi parhaiten räätälöidyllä verkkolomakkeella. Työni loppuivat tähän vaiheeseen, mutta olin ehdottoman tyytyväinen, että Excel-lomakkeen tekemistä ei jatkettu väkisin, kun seinä tuli vastaan. Laskutus oli kiinteä ja määrittelyiden ulkopuolisista tehtävistä sovitun tuntihinnan mukaisesti.