Eräällä asiakasorganisaation osastolla oli tarvetta yksinkertaiselle projektinhallintajärjestelmälle, joka haluttiin tehdä Excel-pohjaisena.

Käytännössä kyseessä oli yksi taulukko, jonka yksi rivi vastasi tehtävää. Tehtävälle piti pystyä valitsemaan vastuuhenkilö ja osallistuvat tahot. Jokaisella projektilla oli nimi, alkamispäivä ja tavoite päättymispäivästä. Status haluttiin värikoodata ja päivittymään automaattisesti nykyisen päivän ja osallistuvien tahojen merkitsemien omien vastuutehtävien valmistumisen mukaan.

Vajavaisen kommunikaation vuoksi projektinhallintatyökalusta jouduttiin tekemään muutama korjausversio, mutta se saatiin käyttöön ajoissa.

Täältä voit ladata Excel-projektinhallintapohjan vapaasti omaan käyttöösi.