Asiakkaan toiveena oli Google-mainontaan käytetyn mainosrahan vähentäminen.

Lähdimme aluksi selvittämään mainonnan ja verkkosivuston nykytilannetta. Tärkeimpinä työkaluina olivat mainosalusta Google Adwords ja verkkosivustojen analytiikkapalvelu Google Analytics. Näiden avulla asetimme lähtötason: tämänhetkisen Google-mainoksen klikkaushinnan ja keskimääräisen kävijän sivustolla viettämä aika ja eri sivujen katselumäärä.

Hinnoittelumalliksi sovimme jaetun tuoton: Saisimme puolet seuraavan kuuden kuukauden aikana syntyvistä säästöistä. Kriteerinä oli, että kävijöiden sivustolla viettämä aika tai sivujen katselumäärä eivät saisi laskea tiettyä prosenttimäärää enempää.

Lopputuloksena saimme laskettua hintaa 30% ilman, että sivustolla vierailleiden kävijöiden laatu heikkeni. Loppuraportissa totesimme myös sen, että saatuun hyötyyn nähden Google-mainontaan käytettiin iso summa rahaa, joten ehdotuksena oli harkita myös vaihtoehtoisia markkinointimenetelmiä.