Mikä on Hackathon?

Hackathon on kilpailu, jossa ratkaistaan joko todellisia tai keksittyjä ongelmia tietoteknisestä näkökulmasta. Jotkin hackathonit ovat painottuneet nimenomaan koodaamiseen ja tekniseen toteutukseen, mutta monissa yritysten järjestämissä hackathoneissa tavoite voi olla liiketoimintaongelman ratkaiseminen.

Tyypillisesti kilpailu kestää vähintään useita tunteja, usein jopa kaksi tai kolme päivää. Osallistujat voivat järjestäjästä riippuen olla yrityksiä tai yksityishenkilöitä.

Osallistujataho saattaa tarjota osan tarvittavista resursseista. Näitä voivat olla ohjelmistot, data, ohjelmointirajapinnat, tietotekniset laitteet tai tehtävänantoon liittyvät tuotteet. Erityisesti liiketoimintaongelmia ratkaistaessa on oleellista, että paikalla on “asiakasyrityksen” edustajia, joiden kanssa ideaa voi kehittää ja joilta voi kysyä neuvoja.

Voittaja valitaan ratkaisuesitysten perusteella. Yleisesti ratkaisun esittämiseen sisältyy power pointilla höystetty suullinen kuvaus tuomaristolle ja sen lisäksi jonkinlainen demo aikaan saadusta sovelluksesta, laitteesta tai muusta tietoteknisestä osuudesta. Palkintona voi olla kunnia, rahaa tai vaikkapa jatkoprojekti järjestäneen yrityksen kanssa.

Miten Hackathon voitetaan?

Osallistuimme työporukasta kasatulla tiimillä autonostureita valmistavan Hiabin järjestämään hackathoniin. Ruotisista kotiintuomisena oli kilpailun voitto. Ratkaisussamme yhdisteltiin työn pelillistämistä, mobiili-sovellus ja laitteista saatavaa dataa.

Lue koko juttu Solitan blogista: The Hiab Hackathon tunnelmia - Näin hyödynnät big dataa .