Ennakoiva huolto tarkoittaa pyrkimystä huoltaa laitteistoa jo ennen varsinaista vikaantumista. Etukäteen tehdyt huollot pystytään aikatauluttamaan suunnitelmallisesti, jolloin esimerkiksi teollisuusyrityksen tuotantoa ei jouduta keskeyttämään. Pienilläkin parannuksilla voidaan saavuttaa huomattavia kustannusäästöjä.

Kirjoitin työni puolesta, kuinka koneoppimista voidaan hyödyntää ennakoivassa huollossa. Työnantajani on parhaiten itseajavien autojen ohjelmistokehityksestä tunnettu Unikie .

Osa 1 - Ennakoiva huolto teollisessa liiketoiminnassa

Ensimmäisessä osassa ennakoivaa huoltoa käsiteltään liiketoiminnan näkökulmasta erityisesti teollisessa ympäristössä. Kerron käytännön haasteista ja rahallisten hyötyjen laskemisesta.

Lue kirjoitus englanniksi Unikien blogista: Kokemuksia ennakoivasta huollosta teollisessa liiketoiminnassa .

Osa 2 - Ennakoivan huollon tutoriaali data scientisteille

Jatko-osa on suunnattu teknisille tekijöille, kuten data scientisteille, data engineereille ja ohjelmistokehittäjille. Siinä käydään läpi keinotekoisella huoltodatalla luotu esimerkki. Python-ohjelma kokeilee muutamia erilaisia koneoppimismalleja ja niiden osumatarkkuuttta vikaantumisten ennustamiseen.

Lue kirjoitus englanniksi Unikien blogista: Ennakkoivan huollon tutoriaali data scientisteille .