Pyyntönä oli muotoilla nettipohjaisesta kyselytyökalusta viety Excel-tiedosto visuaaliseksi yhteenvetoraportiksi.

Asiakkaalla oli selkeä näkemys raportin ukonäöstä. Minun tehtäväkseni jäi toimintalogiikan suunnittelu ja kaavojen rakentaminen. Tehtävä vei vain muutaman työtunnin, joiden mukaan laskutus tehtiin sovitulla hinnalla.

Pari pientä korjausta piti tehdä vielä jälkikäteen, mutta nekin saatiin kuntoon nopeasti. Idea oli lopulta hyvin yksinkertainen: ensin datan sisältävä tiedosto ladattiin kyselytökalusta. Sen jälkeen data kopiotiin tekemäni Excel-tiedoston välilehteen 2, jolloin välilehti 1 näytti raportin visuaalisessa muodossa halutuin laskutoimituksin höystettynä.