Visualisointi toteutettiin analysoimalla R-studion sisäänrakennettua quakes tietoaineistoa, joka sisälsi 1000 kirjausta Fijin maanjäristyksistä vuodesta 1964 määrittämättömään vuoteen asti. Visualisoinnin kannalta oleellisia muuttujia olivat karttakoordinaatit, järistyksen syvyys ja voimakkuus.

Esitutkimus ja visualisointi

Ihan aluksi hankin taustatietoa katsomalla Google Mapsista Fijin sijainnin ja selvitin mannerlaattojen liitoskohdat. Useampikin saumoista todella osuu Fijin tienoille. Seuraavaksi visualisoin pisteet kartalle ja tuloksena oli kaksi selvästi toistaan irrallista havaintorypästä. Tästä oli pääteltävissä, että toinen edustaa Australian ja toinen Tyynenmeren laattaa - ainakin oman tulkintani mukaan…

Lopuksi tein 3-ulotteisen kuplakaavion, josta ilmeni myös järistysten syvyys ja voimakkuus. 3D-visualisointiin yhdistettiin myös klusterointialgoritmi, joka kertoi automaattisesti kumpaan mannerlaattaan havainto kuului. Laatat erotettiin toisistaan tekemällä havaintopisteistä eri värisiä.

Alta näet lopputuloksen englanninkielisellä selostuksella:

R-koodi löytyy täältä: quakes.R
Maanjäristysdata ladattavissa CSV-tiedostona: quakes.csv .
Lataa maanjäristysdata klusteroinnin data Excel-tiedostona: quakes.xlsx

3D-visualisoinnissa käytetyn plotly-kirjaston kanssa ilmeni pieniä haasteita, mutta muutaman yrityksen jälkeen asennus onnistui. Toinen vaihtoehto on käyttä plot3d-funktiota rgl-kirjastosta.