Tämä on lyhyt käyttöopas Pipedrive CRM-järjestelmän integroimiseksi Mailchimpiin, joka on markkinointiautomaation työkalu.

Esitelty malli soveltuu yksinkertaisiin käyttötapauksiin eikä vaadi erillistä Pipedrive-lisäosaa.

Pipedriven ja Mailchimpin roolit

Oletuksena on, että Pipedrive toimii integraatiossa pääjärjestelmänä. Olennaista on siis pitää asiakastiedot ajantasalla Pipedrivessa.

Mailchimp toimii apujärjestelmänä, jonka ensisijainen rooli on massasähköpostien lähettäminen.

Pipedriven Professional-versio mahdollistaisi 100 saman aikaisen sähköpostin lähettämisen. Toiminto sopii valitun asiakasryhmän tiedottamiseen, mutta ei esimerkiksi kuluttajille suunnattuun sähköpostimarkkinointiin.

MailChimpin ilmaisversio sisältää 2 000 kontaktia ja 10 000 viestiä kuukaudessa. Tästä isompi määrä on helposti kymmeniä euroja kuukaudessa.

Tietojen vienti Pipedrivesta Mailchimpiin

Pipedrivessa on sisäänrakennettu integraatio Mailchimpiin. Yhteystietojen vienti Pipedrivesta MailChimp-listaan onnistuukin napin painalluksella.

Haluttujen henkilöiden valitsemiseksi voidaan luoda Pipedrive-suodatin.

Pipedrivesta valitaan Mailchimpiin vietävät henkilöt ja klikataan valikosta.
Pipedrivesta valitaan Mailchimpiin vietävät henkilöt ja klikataan valikosta.

Tietojen tuonti Mailchimpista Pipedriveen

Myynnin kannalta kiinnostavaa on, kuka Mailchimpista lähetetyn markkinointisähköpostin on avannut.

Pipedrivesta viedyt yhteyshenkilöt näkyvät Mailchimpin sähköpostilistassa.
Pipedrivesta viedyt yhteyshenkilöt näkyvät Mailchimpin sähköpostilistassa.

Avanneet ja klikkanneet voi viedä Mailchimp-kampanjasta Excel-tiedostoon tarpeen mukaan. Olennaista on myös sisällyttää tieto sähköpostilistalta poistuneista asiakkaista.

Excelin voi viedä Mailchimpista esimerkiksi kerran viikossa tai kuukaudessa ja tuoda Pipedriveen. Tunnisteena toimiva sähköposti pitää huolen, että yhteyshenkilö päivitetään uuden asiakkaan lisäämisen sijaan.

Pipedrivesta ei oletuksena löydy tietokenttää, johon voisi tallentaa tiedon markkinointiviestin avaamisesta tai linkin klikkaamisesta. Tarkoitusta varten voidaan luoda lisätietokenttiä yhteyshenkilöille.

Mailchimpin sähköpostikampanjan tiedoille voidaan luoda lisätietokenttiä Pipedrivessa.
Mailchimpin sähköpostikampanjan tiedoille voidaan luoda lisätietokenttiä Pipedrivessa.

Kun Mailchimp-kampanjan tiedot on tuotu Pipedriveen, voidaan kyseinen vastaanottajalista ja kampanja jopa poistaa Mailchimpista. Mailchimpiin ei siis tallenneta kriittistä dataa, vaan sen ainoa tehtävä on lähettää sähköpostit ja osoittaa potentiaaliset ostajat.

Pipedriven-Mailchimp-integraatio lisäosan avulla

Outfunnel-lisäosa mahdollistaisi kaksisuuntaisen integraation Pipedriven ja MailChimpin välillä.

19 dollarin kuukausimaksu sisältää 1 000 viestiä. 15 000 viestiä olisi 49 dollaria kuukaudessa.

Tätä kannattanee kokeilla, mikäli käyttötarve on perustaso vaativampi ja haluat täysin automatisoidun integraation.

Yhteenveto Mailchimpin ja Pipedriven integraatiotsta

Mailchimpin ja Pipedriven integraatio vaikuttaa helpolta, muttta tarkkana saa olla. Etukäteen on syytä määritellä tarkasti, mikä Mailchimpin tai ylipäänsä sähköpostimarkkinoinnin rooli on ja mitä sillä halutaan saavuttaa.

Myös kokonaisratkaisun kustannuksiin on syytä kiinnittää huomiota.

On tärkeää luoda selkeä prosessi Pipedriven ja Mailchimpin välille. Mikäli käytössä ei ole Outfunnelin kaltaista täysin automatisoitua integraatiota, täytyy toimintaohjeiden olla hyvin selkeät.