Kirjoitus löytyy englanniksi täältä: An undocumented product_id parameter in Pipedrive API to attach products to deals.

Lyhyesti kyse oli siis siitä, että löysin Pipedriven ohjelmointirajapinnasta ominaisuuden siitä huolimatta, että sitä ei löytynyt virallsesta dokumentaatiosta.

Raportoin löydöksen Pipedriven kehitystiimille, joka vahvisti puutteen dokumentaatiossa ja ryhtyi työstämään ratkaisua.