Data Suomen kaikista postinumeroalueista ilmaiseksi sisältäen aluerajat standardimuotoisina koordinaatteina.

Sisältää lisäksi alkuperäiset muuttujat Tilastokeskuksen avoimesta postinumerodatasta.

Lataa data Suomen postinumeroalueista

TiedostoKäyttötapaus
CSV - Data ja alueiden rajatKaikki data. Power BI. Postinumeroalueiden monikulmiot toimivat suoraan BigQueryssa ja Google Looker Studiossa.
JSON - Data ja alueiden rajatSama data kuin CSV:ssä
TopoJSON - Alueiden rajatPower BI Muotokarttaan oma määritelmä
GeoJSON - Alueiden rajatPython

Suurimman tiedoston koko on 23 MB. Pitäisi ladata sekunneissa.

Kaikki Suomen postinumeroalueet Google Looker Studiolla visualisoituna.
Kaikki Suomen postinumeroalueet Google Looker Studiolla visualisoituna.

Postinumerodatan lukeminen ohjelmistoilla

Postinumerodatan kaupalliset mahdollisuudet

Postinumerodatasta voidaan tuottaa tarkkoja maantieteellisiä analyysejä väestöstä. Visuaalinen karttoihin perustuva esitysmuoto antaa yhdellä silmäyksellä valtavan paljon enemmän informaatiota kuin esimerkiksi Excel-taulukko.

Tässä muutamia esimerkkejä käyttökohteista:

 • Markkinapotentiaalin visualisointi postinumeroalueittain
 • Myymäläinvestoinnin tuottopotentiaali eri alueilla
 • Tuottavimpien asiakasryhmien esittäminen kartalla

Miksi käyttäisit tämän sivun tietoaineistoja?

Data-kehittäjälle rikastetut tietoaineistot tuottavat seuraavat hyödyt:

 • Haluat visualisoida lukuja karttanäkymässä
 • Tilastokeskuksen datan koostaminen tuntuu hankalalta
 • Tarvitset postinumeroalueiden rajat pituus- ja leveysasteina
 • Tarvitset postinumeroalueiden keskipisteet pituus- ja leveysasteina
 • Postinumeroalueiden esittäminen ohjelmistotuotteessa

Kuinka data eroaa Tilastokeskuksen avoimesta aineistosta?

Tilastokeskuksen aineisto sisältää lukuja postinumeroalueittain näistä aihepiireistä:

 • Asukasrakenne
 • Koulutusaste
 • Käytettävissä olevat rahatulot
 • Talouksien koko ja elämänvaihe
 • Rakennukset ja asunnot
 • Työpaikat toimialoittain
 • Asukkaiden pääasiallinen toiminta

Tilastokeskuksen aineisto on monien mielestä hankalasti löydettävissä ja koostettavissa. Lisäksi karttapisteet on ilmaistu ETRS-TM35FIN muodossa, jota useimmat modernit liiketoiminnan raportointiin tarkoitetut ohjelmistot eivät tue.

Yhteenveto jatkojalostettuun aineistoon jokaiselle postinumeroalueelle lisätyistä tiedoista:

 • Kunnan nimi
 • Aluerajojen karttapisteet
 • Postinumeroalueen keskipiste

Erityisesti tilastokeskuksen karttapisteformaatin muuntaminen pituus- ja leveyspiireiksi vaatii ohjelmointiosaamista. Työ vie kokeneeltakin tekijältä tunteja perehtyminen huomioiden.

Pelkästään datan koostaminen yhteen tiedostoon voi osoittautua aikaavieväksi.

Postinumeroalueiden rajojen data

Tässä myytävässä aineistossa jokaiselle postinumeroalueelle on luotu rajojen karttapisteet MultiPolygon-muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen postinumeroalue on esitetty yhden tai useamman monikulmion avulla. Esimerkiksi saaristossa sijaitsevan Naantalin postinumeroalue muodostuu yhdeksästä toisistaan irrallisesta alueesta.

Karttaohjelmistoissa käytetty englanninkielen sana polygon tarkoittaa suomeksi monikulmiota.

Koordinaatisto on standardimuodossa asteina. Pituuspiirit ovat siis väliltä -180 ja 180 sekä leveyspiirit väliltä 0 ja 90 etelään ja pohjoiseen.

Tietoa postinumeroalueiden datasta

Alkuperäiset Tilastokeskuksen muuttujien kuvaukset löydät täältä .

Tässä on lista lisätyistä muuttujista:

SarakeSelite
multi_polygonPostinumeroalueen rajat MultiPolygon-muodossa karttakoordinaatteina.
pituuspiiriPostinumeroalueen keskipisteen x-koordinaatti asteina.
leveyspiiriPostinumeroalueen keskipisteen y-koordinaatti asteina.
kuntanimiSe kunta, jonka alueella suurin osa postinumeroalueen rakennuksista sijaitsee. Esim Tampere tai Jyväskylä. Alkuperäisessä datassa on vain kuntakoodi, esim 837 tai 179.

Data sisältää Suomen kaikki 3026 postinumeroaluetta 310 kunnasta. Irrallisia monikulmioita on 8088, keskimäärin siis lähes 3 per postinumeroalue. Tätä selittää ennen kaikkea repaleinen Turun saaristo.

Monikulmiot on määritelty yhteensä 725 661 koordinaattipisteellä. Keskimäärin yksi monikulmio muodostuu siis noin 90 koordinaattipisteestä.

Postinumerodatan käyttöoikeudet

Alkuperäinen postinumerodata ja kuntakoodit on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 20.04.2023 lisenssillä CC BY 4.0 .