Tässä tutoriaalissa pääset kokeilemaan Python-ohjelmointia ilman ohjelmistojen asentamista.

Tarvitset Google-tilin, jolla kirjaudutaan Google Colab-palveluun.

Ohjelmointiympäristön käynnistäminen Python-ohjelmointia varten

Python-ohjelmoinnin aloittamiseksi siirrytään Googlen tarjoamaan ohjelmointiympäristöön.

 1. Siirry osoitteeseen colab.research.google.com .
 2. Valitse “New notebook”
 3. Kirjoita ensimmäiseen soluun laskutoimitus, esim 1+1
 4. Paina Play-näppäintä solusta

Tässä vielä video-ohjeet Python-ohjelmoinnin aloittamiseksi:

Python-ohjelmoinnin aloittaminen. Ensimmäisen ohjelman kirjoittaminen.
Python-ohjelmoinnin aloittaminen. Ensimmäisen ohjelman kirjoittaminen.

Mitäs tässä tapahtui? Kirjoitit seuraavan Python-koodin:

x = 1
y = 2
print(x+y)

Koodissa määriteltiin muuttujat x ja y. Kolmannella rivillä Python-ohjelma tulosti muuttujien summan.

Python-koodi lähetettiin selaimestasi internetin yli Googlen palvelimilla pyörivälle Python-tulkille suoritettavaksi. Python-ohjelma tulosti saadun tuloksen solun alle:

3

Useimmissa Python-ohjelmoinnin tutoriaaleissa aloitettaisiin asentamalla Python-tulkki omalle tietokoneelle. Pilvipalveluissa toimivat Python-ympäristöt tarjoavat ohituskaistan asennuksen alkuhaasteille, jolloin pääsee nopeammin ohjelmoinnin pariin.

Pythonin asennus käydään läpi tutoriaalin lopussa.

For-silmukka Python-ohjelmoinnissa

Python-ohjelmominnissa for-silmukalla voidaan käydä läpi lista asioita, ja suorittaa jokaiselle listan arvolle haluttu toimenpide.

Listan arvot määritellään hakasulkeiden sisään ja erotetaan toisistaan pilkulla.

Tässä esimerkissä arvot vain tulostetaan print-komennolla. Tekstiarvoihin voitaisiin myös muokata isot alkukirjaimet tai laskea kirjainten määrä. Tulokset olisi mahdollista tallentaa uuteen listaan.

print-komennon sisennys tehdään Tab-näppäimellä tietokoneen näppäimistön vasemmassa reunassa. Se missä on kaksi nuolta eri suuntiin.

For-silmukka Python-ohjelmoinnissa.
For-silmukka Python-ohjelmoinnissa.

for-silmukan Python-koodi:

viesti_lista = ['moi', 'kaunis päivä', 'hola!', 'nami nami']

for viesti in viesti_lista:
 print(viesti)

If-lause Python-ohjelmoinnissa

for-silmukkaan voidaan vielä lisätä ehtolause if-komennolla. Silmukan sisällä voidaan esimerkiksi tehdä valittu toiminto tarkasteltavan arvon vastatessa ehtoa.

Tekstiarvon ollessa 'nami nami' tulostettava arvo muutetaan if-lausetta hyödyntämällä arvoksi '[Sensuroitu]'. Vertailu tehdään kahdella yhtäsuuruusmerkillä.

Mikäli if-ehto ei toteudu, siirrytään Python-koodi siirtyy else-osioon.

If-lauseen lisääminen For-silmukkaan Python-ohjelmoinnissa.
If-lauseen lisääminen For-silmukkaan Python-ohjelmoinnissa.

if-ehdon Python-koodi:

viesti_lista = ['moi', 'kaunis päivä', 'hola!', 'nami nami']

for viesti in viesti_lista:
 if viesti == 'nami nami':
  print('[Sensuroitu]')
 else:
  print(viesti)

Seuraavat askeleet Python-ohjelmoinnissa

print, if ja for kommennot ovat ohjelmoinnin peruspilareita. Niillä pääsee hyvään alkuun.

Tässä on seuraavia askeleita, joilla kehität Python-ohjelmointiasi seuraavalle tasolle.

Tiedostojen lukeminen. Esimerkeissä dataa syötettiin käsin Python-muuttujiin. Python-ohjelmointi onkin käytännössä datan lukemista ja kirjoittamista eri tavoin.

Hyvin yleistä onkin lukea lähtötiedot tiedostosta, tai kirjoittaa tulokset tiedostoon. Voit joko asentaa Pythonin tietokoneellesi tai määrittää Googlen Python-ympäristön lukemaan tiedostoja Google-tiedostoistasi.

Kirjastojen asentaminen. Ohjelmointikirjasto sisältää tietystä teemasta valmiita Python-funktioita tai toimintoja. Pythonista löytyy myös os-kirjaston (operating system) kaltaisia kirjastoja, joita ei tarvitse asentaa erikseen.

Lisäksi Python-yhteistöltä löytyy valtava määrä avoimen lähdekoodin kirjastoja erilaisiin tarpeisiin data-analytiikasta verkkosovellusten rakenteamiseen.

Yleisimpien Python-kirjastojen asentaminen onnistuu suhteellisen kätevästi suoraan Google Colab-palvelussa. Python kirjastot tuodaan koodiin import komennolla.

Pythonin asentaminen omalle tietokoneelle

Näihin päiviin asti Python-ohjelmia on useimmiten ajettu omalla tietokoneella. Valmistelu onnistuu kokemattomaltakin, mutta asennuksessa on omat kiemuransa.

Ensiksi Python-asennuspaketti on ladattu tietokoneelle. Tämän jälkeen on määritelty tietokoneen ympäristömuuttujista Pythonin tiedostosijainti ja ajaettu tiedostoon tallennettu koodi joko valmiin kehitysympäristön tarjoavassa sovelluksessa tai komentoriviltä.

Jos haluat Python-ohjelman pääsevän käsiksi tietokoneesi tiedostoihin, perinteinen menetelmä on luultavasti paras tapa.

Mitä muuta Python-ohjelmointi mahdollistaa?

Python-ohjelmointi tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet sekä harrasteprojekteihin että yrityskäyttöön. Tässä joitakin esimerkkejä.

Toimistotyön automatisointi ja työpöytäsovellukset. Tuntikirjausten, työtyytyväisyyskyselyiden käsittely oikeaan muotoon. Python kirjastoja toimistotyön automatisointiin: os.

Tietojärjestelmien integrointi. Lue ja syötä dataa tietojärjestelmästä toiseen ohjelmointirajapintojen kautta. Python-kirjastoja integraatioihin: requests, json.

Data-analytiikka. Luo Pythonilla kuvaajia, muokkaa dataaa ja luo koneoppimismalleja. Python-kirjastoja data-analytiikkaan: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn.

Web-sovellukset. Rakenna Pythonilla verkkopalveluita ja selainpohjaisia sovelluksia. Python-kirjastoja: flask, django.

Lisää aiheesta Python

Täältä löydät sivustoni kaikki kirjoitukset aiheesta Python.