2024

Power BI-raportti hoitajamitoituksen laskentaan

Hoiva-alan yrityksellä tarve Power BI-raporteille. Hoitajamitoitukseen ja taloudelliseen kannatavuuteen liittyvät avainluvut pitäisi pysty raportoimaan.

Kuntakohtainen ilmastoraportointi

Käynnissä olevassa ilmastohankkeessa integroidaan ilmastotyötä kuntien jokapäiväiseen arkeen. Projektin tavoitteena etsitään keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Excel-konsultille tarve

Asiakkaalla olisi tarve paria eri datalähdettä yhdistelemällä saada erästä prosessia vähemmän manuaaliseksi.

Varasto-excel lääkärikeskukselle

Tarve helpolle Excel-pohjalle lääkärikeskuksen vastaanottotoiminnassa käytettäville välineille ja tarvikkeille ja niiden varastolle ja tilausseurannalle.

Verkkokaupan tuotetietojen muokkaaminen Excelissä

Tarve nopealle tarjouspyynnölle Excel-projektille. Yrityksen PIM (Product Information Management) järjestelmässä on oma syntaksi, jolla tuotetiedot esitetään.

2023

Henkilöstökysely Excel-datasta Power Pointiin

Tarpeena olisi 360-tutkimusten esimieskohtaisten tulosten raportointi. Alkuperäinen data on Excelissä, jossa kysymykset sarakkeittain ja aina yhden vastaajan vastaukset yhdellä rivillä.