Tarpeena olisi 360-tutkimusten esimieskohtaisten tulosten raportointi.

Alkuperäinen data on Excelissä, jossa kysymykset sarakkeittain ja aina yhden vastaajan vastaukset yhdellä rivillä. Joillakin riveillä on kahden vuoden kirjaukset.

Näistä haluttaisiin tuottaa graafeja ja viedä ne nimien ja lisättyjen kommenttien kanssa Powerpointiin. Eli raporttigeneraattorille olisi tarve.