Käynnissä olevassa ilmastohankkeessa integroidaan ilmastotyötä kuntien jokapäiväiseen arkeen. Projektin tavoitteena etsitään keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tätä varten tarvittaisiin Excel-pohja, joka laskee automaattisesti kuntakohtaiset päästötiedot ja piirtää niistä kuvaajat. Data kuntakohtaisista ilmastopäästöistä on saatavilla avoimena datana.

Datasta tulisi poimia Exceliin yhden kunnan tiedot ja piirtää näistä kuvaajat. Käytännössä tämä tarkoittaa vain tietyissä soluissa olevien arvojen valintaa/poimintaa, yhteenlaskuja, prosenttilaskuja ja kuvaajia.

Tavoitteena on, että käyttäjä siirtää uudet kuntakohtaiset tiedot Exceliin vuosittain ja Excel-pohja päivittää uudet summat ja kuvaajat tältä pohjalta.