EN FI SV
Työkirja, laskentataulukko, tallentaminen, avaaminen, asetukset Excelissä.

Oppitunti 1 - Johdatus Exceliin

Yhteenveto Nopea katsaus Microsoft Excel-ohjelmistoon. Mikä on työkirja ja laskentataulukko? Kuinka laskentataulukoita lisätään ja poistetaan? Kuinka Excelin valintanauhaa ja valikoita käytetään?

Vaihda fontin väri, säädä sarakkeen leveys automaattisesti, yhistä soluja, lihavoi ja aseta reunaviivat.

Oppitunti 2 - Solujen muotoileminen Excelissä

Yhteenveto Kuinka soluja muotoillaan Excelissä? Fontin ja solun ulkoasun muuttaminen ovat perustoimintoja, jotka kannattaa hallita heti alusta asti. Peruasioita ovat fontin värin vaihtaminen, reunaviivojen tekeminen ja tekstin rivittäminen.

Lyhyt johdatus, kuinka kirjoitetaan ensimmäinen Excel-kaava.

Oppitunti 3 - Kaavojen perusteet Excelissä

Yhteenveto Tällä oppitunnilla opit kaavojen perusteet Excelissä. Esimerkissä luodaan geneerisiä lauseita numeroista ja tekstistä, tehdään yksinkertaisia laskutoimituksia ja tutuksi tulevat JOS() ja SUMMA() kaavat.

Kopioi ja liitä esimerkiksi pelkät arvot, kaavat tai muotoilut.

Oppitunti 4 - Kopioi ja liitä Excelissä

Yhteenveto Toisin kuin voisi kuvitella, kopiointi ja liittäminen on yksi tärkeimmistä Excel-taidoista. Jos olet koskaan saanut työkirjasi muotoiluja sekaisin, se johtuu todennäköisesti siitä, että olet käyttänyt väärää liittämismenetelmää.

Numeromuotoilujen avulla voi säilyttää solun arvon, mutta muuttaa esitystavan prosentiksi, rahayksiköksi, päivämääräksi tai ajaksi.

Oppitunti 5 - Numeromuotoilut, päivämäärät ja aika Excelissä

Yhteenveto Numeromuotoilujen avulla voi säilyttää solujen alkuperäisen numeroarvon, mutta muuttaa esitystavan esimerkiksi prosentiksi, rahayksiköksi, päivämääräksi tai ajaksi. Päivämäärillä ja ajalla laskeminen onkin yksi yleisimmistä Excelin käyttötarpeista, mutta silti se on pahasti laiminlyöty taito.

Excelin soluviittaukset ovat tärkeä osa kaavojen käyttöä. Opi ero absoluuttisen ja suhteellisen viittauksen välillä.

Oppitunti 6 - Soluviittaukset ja nimetyt alueet Excelissä

Yhteenveto Suhteelliset ja absoluuttiset soluviittaukset ovat tarpeellisia, kun kaavoja kopioidaan. Jos kaavasi ovat koskaan seonneet kopio-liitä-toimenpiteen yhteydessä, se johtuu nimenomaan väärästä soluviittausmenetelmästä.

Excelin taulukoissa lajittelu, suodattaminen ja summaaminen on helpompaa.

Oppitunti 7 - Taulukot, suodata ja lajittele Excelissä

Yhteenveto Taulukkorakenteella on muutama erityispiirre verratuuna tavallisiin soluihin. Excelin taulukkomuodossa olevaa dataa voi helommin lajitella, suodattaa ja laskea. Lisäksi voit valita sopivan teemamuotoilun.

Excelin tekstikaavat ovat tehokas keino merkkijonojen manipulointiin. Oppitunnilla opit VAIHDA(), POIMI.TEKSTI(), ETSI() ja PITUUS() kaavat.

Oppitunti 8 - Tekstikaavat ja kehittyneet funktiot Excelissä

Yhteenveto Excelistä löytyy joukko tehokkaita kaavoja tekstin muokkaamiseen. Tällä oppitunnilla opit VAIHDA(), POIMI.TEKSTI(), ETSI() ja PITUUS() kaavat esimerkissä, joka voisi vastata todellisuutta.

Hakukaavat nimensä mukaisesti hakevat arvoja solualueista. Oppitunnilla esitellään esimerkiksi PHAKU() ja KESKIARVO.JOS() kaavat.

Oppitunti 9 - Hakukaavat ja hallintanäkymät Excelissä

Yhteenveto Hakukaavat nimensä mukaisesti hakevat hakukaavan sisältävään soluun tietoja muista soluista, välilehdistä tai tiedostoista. PHAKU() on näistä kaavoista kenties tunnetuin.

Yksinkertaiset datatyökalut Excelissä. Opi, erottamaan teksti solusta omiin sarakkeisiinsa ja poistamaan datasta duplikaattiarvoja.

Oppitunti 10 - Datatyökalujen perusteet Excelissä

Yhteenveto Excelin datayökalujen perusteisiin tutustutaan valintanauhan Tiedot-välilehden kautta. Monet painikkeista ovat olemassa historiallisista syistä tai niitä tarvitaan harvoin, joten esittelyyn on otettu vain kaikkein tärkeimmät ominaisuudet.

Ehdollinen muotoilu tarkoittaa sääntöjä, joita voit tehdä muotoillaksesi soluja niiden arvojen mukaan.

Oppitunti 11 - Ehdollinen muotoilu Excelissä

Tämän oppitunnin valmistelu on valitettavasti vielä kesken.

Kaaviot ovat yksi eniten pään vaivaa tuottava osa-alue Excelissä. Tällä oppitunnilla opit tärkeimmät asiat kuvaajista.

Oppitunti 12 - Datan visualisointi Excelin kuvaajilla

Yhteenveto Kuvaajat ovat ensisijainen tapa visualisoida dataa Excelissä. Kuvaajan luominen on nopeaa ja helppoa, mutta oikean napin löytäminen tiettyjen asioiden muotoiluun voi olla haastavaa.

Pivot-taulukot on tarkoitettu kategorisen datan summamiseen ja raportointiin. Pivot-taulukot ovat paras työkalu kaavasotkun välttämiseen.

Oppitunti 13 - Pivot-taulukot Excelissä

Yhteenveto Tämän oppitunnin tavoitteena on ensimmäisen pivot-taulukon luominen ja hyötyjen havainnollistaminen. Pivot-taulukoiden avulla teet taulukkomuotoisesta datasta helposti näyttäviä raportteja. Yleinen käyttötarkoitus on laskea summia, lukumääriä tai keskiarvoja ryhmille.

Excel PowerQueryna tunnettu datatyökalu on äärettömän monipuolinen vaihtoehto datan yhdistämiseen ja muokkaamiseen.

Oppitunti 14 - Kehittyneet datatyökalut - Excel PowerQuery

Tämän oppitunnin valmistelu on vielä kesken.

Tällä oppitunnilla opit mallintamaan datan oikeanlaisiin taulukoihin raportteja varten käyttäen Excel PowerPivot työkalua.

Oppitunti 15 - Tietomallinnus ja Excel PowerPivot

Tämän oppitunnin valmistelu on valitettavasti vielä kesken.

Mitä ovat Excel-makrot? Entä mitä tarkoittaa VBA? Opetellaan perusteet makrojen tekemiseen ja tutustutaan muokkausnäkymään.

Oppitunti 16 - Excel-makrot ja VBA

16.1 Makrojen nauhoittaminen Yhteenveto Excelin makroja käytetään toimintojen automatisointiin. Ne ovat siis toimintosarjoja. Kaikki mitä voi tehdä Excelissä käsin, on mahdollista tallentaa makroon.