Karttapisteet

Postinumeroalueiden rajat pituus- ja leveyspiireinä.

Varma toimitus

Toimitus 24 tunnissa kiinteään 189€ hintaan.

Muutoksia ilmaiseksi

Muita asiakkaita hyödyttävät muutokset tehdään ilmaiseksi.

Hyödynnä työtuntisi paremmin

Säästät aikaasi useita työpäiviä.


Tilaa Suomen postinumerodata

Data lähetetään saman työpäivän aikana. Yhteydenotto ei sido tilaukseen, saat erillisen vahvistuksen. Voit myös soittaa täältä löytyvään puhelinnumeroon. Aineiston hinta on 189 euroa + ALV 24%.

Lataa postinumerodatan esimerkki

TiedostoKäyttötapaus
CSV - Data ja alueiden rajatKaikki data. Power BI. Postinumeroalueiden monikulmiot toimivat suoraan BigQueryssa ja Google Looker Studiossa.
JSON - Data ja alueiden rajatSama data kuin CSV:ssä
TopoJSON - Alueiden rajatPower BI Muotokarttaan oma määritelmä
GeoJSON - Alueiden rajatPython

Muutkin yleiset tiedostomuodot saatavissa ilman erillistä veloitusta.

Esimerkkitiedostossa on useimmat Tampereen postinumeroalueet ja Naantali, joka muodostuu useasta monikulmiosta.

Kaikki Suomen postinumeroalueet Google Looker Studiolla visualisoituna.
Kaikki Suomen postinumeroalueet Google Looker Studiolla visualisoituna.

Esimerkkitiedoston postinumeroalueet visualisoituna Looker Studiolla.

Vain esimerkkitiedoston postinumeroalueet kartalla.
Vain esimerkkitiedoston postinumeroalueet kartalla.

Postinumerodatan lukeminen ohjelmistoilla

Postinumerodatan tilaaminen

Laita viesti lomakkeella tai soita. Aineiston hinta on 189 euroa + ALV 24%.

Postinumerodataa voidaan räätälöidä tarpeeseesi sopivaksi. Yleiset muita hyödyttävät muutokset ovat ilmaisia.

Lisäksi on mahdollista saada konsultointiapua.

Kenelle postinumerodata soveltuu?

Hyödyt data-aineistosta näissä tapauksissa:

Kuinka data eroaa Tilastokeskuksen avoimesta aineistosta?

Tilastokeskuksen aineisto sisältää lukuja postinumeroalueittain näistä aihepiireistä:

Tilastokeskuksen aineisto on monien mielestä hankalasti löydettävissä ja koostettavissa. Lisäksi karttapisteet on ilmaistu ETRS-TM35FIN muodossa, jota useimmat modernit liiketoiminnan raportointiin tarkoitetut ohjelmistot eivät tue.

Yhteenveto jatkojalostettuun aineistoon jokaiselle postinumeroalueelle lisätyistä tiedoista:

Erityisesti tilastokeskuksen karttapisteformaatin muuntaminen pituus- ja leveyspiireiksi vaatii ohjelmointiosaamista. Työ vie kokeneeltakin tekijältä tunteja perehtyminen huomioiden.

Pelkästään datan koostaminen yhteen tiedostoon voi osoittautua aikaavieväksi.

Postinumeroalueiden rajojen data

Tässä myytävässä aineistossa jokaiselle postinumeroalueelle on luotu rajojen karttapisteet MultiPolygon-muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen postinumeroalue on esitetty yhden tai useamman monikulmion avulla. Esimerkiksi saaristossa sijaitsevan Naantalin postinumeroalue muodostuu yhdeksästä toisistaan irrallisesta alueesta.

Karttaohjelmistoissa käytetty englanninkielen sana polygon tarkoittaa suomeksi monikulmiota.

Koordinaatisto on standardimuodossa asteina. Pituuspiirit ovat siis väliltä -180 ja 180 sekä leveyspiirit väliltä 0 ja 90 etelään ja pohjoiseen.

Tietoa postinumeroalueiden datasta

Alkuperäiset Tilastokeskuksen muuttujien kuvaukset löydät täältä .

Tässä on lista lisätyistä muuttujista:

SarakeSelite
multi_polygonPostinumeroalueen rajat MultiPolygon-muodossa karttakoordinaatteina.
pituuspiiriPostinumeroalueen keskipisteen x-koordinaatti asteina.
leveyspiiriPostinumeroalueen keskipisteen y-koordinaatti asteina.
kuntanimiSe kunta, jonka alueella suurin osa postinumeroalueen rakennuksista sijaitsee. Esim Tampere tai Jyväskylä. Alkuperäisessä datassa on vain kuntakoodi, esim 837 tai 179.

Data sisältää Suomen kaikki 3026 postinumeroaluetta 310 kunnasta. Irrallisia monikulmioita on 8088, keskimäärin siis lähes 3 per postinumeroalue. Tätä selittää selittää ennen kaikkea repaleinen Turun saaristo.

Monikulmiot on määritelty yhteensä 725 661 koordinaattipisteellä. Keskimäärin yksi monikulmio muodostuu siis noin 90 koordinaattipisteestä.

Käyttöoikeudet

Ostetun tietoaineiston käyttöoikeus on käyttöpaikkakohtainen. Se ostetaan tietylle tiimille tai sovellukseen. Käyttöoikeudella ei ole aikarajaa.

Alkuperäinen postinumerodata ja kuntakoodit on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 20.04.2023 lisenssillä CC BY 4.0 .