2019

Den första veckan i ett dataprojekt i Göteborg

Jag började i ett datakonsulteringsprojekt i Göteborg. En bra möjligthet att lära svenska.